زبان دوم به دلیل کاربرد زیاد در دنیای امروز برای اکثریت مردم نیاز محسوب می گردد و همین نیاز است که به خانواده ها هشدار می دهد که بهترین سن یادگیری فرزندان خود را به خاطر بسپارند. طبق تحقیقات پژوهشگران فرانسوی در دانشگاه پاریس ( سکارته) کودکان در 20 ماهگی بیشترین آمادگی برای آموختن یک زبان خارجی را بدست می آورند، حتی اگر در این سن شناخت عمیقی از زبان مادری خود نداشته باشند. آموزش زبان دوم در تمامی سنین می تواند اتفاق بافتد اما در صورتی که شرایط کسب زبان دوم فراهم باشد بهترین زمان قبل از 7 سالگی می باشد و بعد از این سن معمولاً  آموزش زبان دوم نیازمند زمان بیشتری خواهد بود و همچنین فرد موفقیت کمتری در کسب لهجه اهالی آن زبان کسب خواهد کرد. زبان دوم باید توسط اشخاص آشنا به زبان و آموزش که به کلمات و تلفظ آنها مسلط هستند آموزش داده شود، زیرا آموزش زبان دوم به صورت غیر حرفه ای باعث ایجاد پایه ضعیف در کودکان شده و کودک در مدرسه نیز برای یادگیری زبان دچار مشکل خواهد شد.

آموزش زبان دوم علاوه بر آنکه به فرد در ارتباط بهتر کمک می کند، به موفقیت فرد در برنامه های مدرسه و مهارتهای حل مسئله نیز کمک خواهد کرد. این افراد درک عمیق تری از فرهنگ خود و همچنین فرهنگ زبانی که به آن مسلط شده اند خواهند داشت همچنین این افراد در رقابتهای شغلی برای کسب مشاغل بهتر ونیز ارتباط های بین المللی موفق تر هستند.

در همین راستا و با توجه به نکات مذکور، موسسه آموزشی شریف آموز اقدام به تاسیس آموزشگاه زبان شریف آموز بعنوان تخصصی ترین آموزشگاه زبان ویژه خردسالان و کودکان شهر یزد نموده است، در این مرکز، آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم همانند زبان مادری و به شیوه بازی محور در محیطی شاد، ایمن و پویا و کاملا بصورت غیر مستقیم به کودکان چهار الی شش (6-4) سال آموزش داده میشود، شایان ذکر است در این روش که بروزترین روش آموزش زبان دوم در دنیا میباشد ( روش CLT , TPR ) کودکان پنج روز در هفته (از شنبه تا چهار شنبه) – به مدت سه ساعت در آموزشگاه حضور خواهند داشت (صبح)، بدیهی است کودک به هیچ عنوان متوجه نم یگردد که در حال آموزش است. پس از طی این دوره آموزشی که تحت عنوان دوره تخصصی نامیده میشود کودکان در دو مهارت گفتاری و شنیداری (speaking & listening) بسیار پیشرفت نموده و پس از رسیدن به هفت سالگی و آغاز زمان مدرسه دوره های ترمیک که شامل آموزش مهارتهای خواندن و نوشتن (reading & writing )است آغاز میگردد.

 

سخنی با والدین زبان آموز