دوره های تخصصی

این دوره ها به گروه سنی4 تا 6 سال اختصاص داشته و شنبه تا چهارشنبه) در شیفت صبح (از ساعت 9 صبح الی 12ظهربرگزار می گردد. در این دوره ها کودکان تمامی مفاهیم را به صورت غیر مستقیم و به زبان انگلیسی همانند زبان مادری و به شیوه بازی محور در محیطی شاد، ایمن و پویا از طریق قصه، نمایش، شعر، سفالگری، کاردستی و کتاب داستان آموزش خواهند دید و در کوتاه ترین زمان پیشرفت چشمگیری در زمینه مکالمه خواهند داشت.

از آنجایی که تمام آموزش ها و کارهای روزانه و حتی بازی ها و کلاس های خلاقیت در این مرکز به زبان انگلیسی می باشد، کودکان در ماه های اولیه قادر به درک بسیاری از مفاهیم به زبان انگلیسی بوده و رفته رفته به صورت ناخود آگاه قادر به مکالمه و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی خواهند بود.

*** لازم به ذکر است برای رفاه حال والدینی که شاغل می باشند پذیرش کودکان از ساعت 7 صبح امکان پذیر می باشد.

 

دوره های ترمیک  خردسالان

در این بخش کودکان پس از پایان دوره های تخصصی که تنها شامل (Speaking, Listening) می باشد، مهارت های دیگری از قبیل (Reading, Writing) را نیز فرا خواهند گرفت. سیستم آموزشی برای دانش آموزان دوره های ترمیک، سیستمpockets  می باشد.

 

دوره های ترمیک کودکان

این دوره ها به گروه سنی 7 تا 11 سال اختصاص داشته که به دو صورت 3 روزه و 2 روزه (هر روز به مدت 1:40 دقیقه) در هفته برگزار می گردد. در این دوره ها زبان آموزان مهارت های شنیداری (Listening)، گفتاری (Speaking)، خواندن (Reading)، و نوشتن (Writing) را توسط متخصصین در این امر فرا خواهند گرفت.

 
دوره های ترمیک نوجوانان

این دوره ها به گروه سنی 12 تا 18 سال اختصاص داشته که بصورت 3 روزه و 2 روزه در هفته برگزار میگردد.ذر ایندوره ها زبان اموزان مهارتهای شنیداری  (listening (گفتاری speaking) )و خواندن reading)) ونوشتن  را (writing (توسط اساتید مجرب فرا خواهند گرفت.

 

لیست دوره های آموزشی زبان انگلیسی