آموزش و پرورش کودک دوزبانه

کودک دوزبانه، زبان مادری،آموزش کودک دو زبانه

آموزش و پرورش کودک دوزبانه

استراتژی ها و روش های متفاوتی برای پرورش کودکان به صورت دوزبانه وجود دارد. مهمترین مسئله آن است که همه اعضای خانواده که در ارتباط زیاد با کودک هستند، این استراتژی ها را بشناسند و تنها یکی از آن ها را به کار بگیرند. باید با نظر اعضای خانواده استراتژی را برای پرورش کودک دوزبانه، انتخاب کرد و تا آخرین مرحله آن را ادامه داد. هرگز نباید در اواسط کار ناگهان نوع روش دوزبانگی را عوض کرد. این امر به کودک آسیب می رساند و همچنین او را از رسیدن به هدف اصلی که در پیش گرفته ایم ناکام می گذارد.

شاید بسیاری بر این باورند که پرورش کودک دوزبانه، و یا پا گذاشتن به مسیر دوزبانگی، کار بسیار ساده ای است و تنها بایستی با کودک به دوزبان صحبت کنیم و او را در معرض دو زبان قرار دهیم. اما از لحاظ علمی، به راستی این چنین نیست. دانستن راه های علمی و روش ها و متُد های به روز در پرورش کودک دوزبانه، یکی ار ملزومات اصلی در دوزبانگی به شمار می آید.

بسیاری دیگر نیز می اندیشند که چون می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند، پس می توانند آن زبان را نیز به دیگران و کودکان آموزش دهند. اما این غلط ترین باور رایج است که متاسفانه در کشور ما، در مورد زبان انگلیسی بسیار مرسوم شده است. دقیقاً مانند این است که کسی دوره های کمک های اولیه را رفته باشد و بعد ادعا کند که اکنون یک پرستار است و در این زمینه می تواند اسم و رسمی داشته باشد. همیشه بایستی برای پا نهادن در مسیر علمی، دانسته های علمی مان را افزون کنیم و با متخصصین این امر در ارتباط باشیم و مشاوره بگیریم.

در زمینه پرورش کودک دوزبانه و دوزبانگی نیز چنین است. صرف این که زبان انگلیسی تان خوب است، نمی توانید آموزگار خوبی هم باشید. مخصوصا این که پرورش کودک دوزبانه از بدو تولد، کاری بسیار حساس است و اگر با همه روش ها و متُد های دوزبانگی آشنا نباشید و ایراد ها و راه کارهای هر روش را نشناسید، نه تنها سودی برای کودکتان نخواهید داشت، بلکه ممکن است راه آسان فراگیری زبان را برایش سخت و دشوار و حتی گاهی نیز با مشکل همراه سازید.

پس همیشه به خاطر بسپارید که «کار را دست کاردان، بسپارید!»

درباره نویسنده

محمد جواد شریفی

دکترای صنایع، مدرس دوره های تخصصی کیفیت، اکسل پیشرفته، طراحی داشبورد در اکسل و مدیریت پروژه