دوره های مدیریت کیفیت

مدیریت ریسک و نرم افزار PertMaster

مدیریت ریسک ISO 3100:2018 و آشنایی با نرم افزار مدیریت ریسک (PertMaster)

مدیریت ریسک چیست؟ مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها ...
0
تضمین کیفیت نتایج آزمون آزمایشگاه با minitab
کنترل فرآیند آماری (SPC) با MINITAB
روش هاي بازرسی و نمونه برداري Sampling plan
تجزیه وتحلیل سیستمهای اندازه‏ گیری MSA
آموزش تخصصی نرم افزار MINITAB

آموزش تخصصی نرم افزار MINITAB

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری چیست؟ آمار علم تصمیم  گیری بر مبنای داده  هاست و تجزیه و تحلیل  های آماری معمولاً شامل محاسبات ریاضی حجیم و پیچیده می-باشد. به همین دلیل است که برای تحلیل این مسائل از نرم ...
0
مدیریت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس استاندارد ISO 10017

سیستم مدیریت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس استاندارد ISO 10017

ISO 10017 چیست؟ هدف استاندارد 10017  ISO معرفی فنون آماری است که می توانند برای ایجاد ، استقرار و یا نگهداری یک سیستم مدیریت کیفیت در راستای تحقق استاندارد 9001:2015  ISO مفید باشند. این فنون آماری می توانند برای اندازه گیری، ...
0