زبان کودک و نوجوان

آموزش زبان دوم به کودکان

پرورش کودک دو زبانه

در حال حاضر شاید بیشتر به اولین کلمات فرزندتان توجه دارید تا اینکه برایتان مهم باشد به چه زبانی آن کلمات را ادا می‌کند. یا اگر دارید به کودکتان الفبا را می‌آموزید، مطرح کردن الفبا به زبان چینی احتمالاً در ...
0