داشبورد

داشبورد در اکسل

داشبورد چیست و چرا از اکسل برای ساخت داشبورد استفاده می کنیم؟

قبل از این که وارد مقوله معرفی داشبورد اکسل شویم و مزایای ساخت داشبورد اکسل را بیان کنیم بهتر است ابتدا با هوش تجاری (business intelligence) یا به اختصار BI  به عنوان مفهومی کلی تر از داشبورد آشنا شویم. ابزارهای ...
0