فرمول نویسی

تابع SUMIF در اکسل،

برای آشنایی با سرفصل های دوره جامع تربیت کارشناس حرفه ای و تخصصی اکسل، اینجا را کلیک نمایید تابع SUMIF در اکسل، ترکیب و کاربرد تابع تابع SUMIF که به تابع مجموع شرطی نیز مشهور است، برای جمع زدن مقادیر مختلف که ...
0

آموزش تابع VLOOKUP در اکسل

  جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سرفصل های دوره آموزشی اکسل پیشرفته، اینجا را کلیک کنید. آموزش تابع VLOOKUP در اکسل - قدم به قدم بهتر است که کار آموزش تابع VLOOKUP را از این نقطه آغاز کنیم که چرا این تابع ...
0